Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fizetési meghagyás/Kintlévőség behajtás

 

Társaságunk vállalja társasházak, gazdasági társaságok, magánszemélyek nem adók módjára behajtható kintlévőségeinek szakszerű és gyors érvényesítését  (felszólító levél küldés, fizetési felszólítás) az ország egész területén. A Ptk. 474.§ - 483.§-a alapján megbízási szerződés keretében vállaljuk az FMH és a végrehajtási lap (az adott adatok alapján) kiállítását  és a járulékos díjak előzetes átutalása után digitálisan a MOKK rendszerén keresztül eljuttatjuk a közjegyzőhöz aki 3 napon belül kiadja a fizetési meghagyást. Az FMH és a végrehajtás útja végig követhető és erről Ön folyamatos tájékoztatást kap.

 

2010. június 1-től a bíróságok helyett a közjegyzők folytatják le a fizetési meghagyásos (FMH) eljárásokat.

A fizetési meghagyásos eljárás olyan nemperes eljárás, amelyben a közjegyző a jogosult (azaz a kérelmező) egyoldalú kérelme alapján – a kötelezett meghallgatása, a kérelem érdemi vizsgálata és bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül – fizetési meghagyást bocsát ki a kötelezettel (azaz a követelés adósával) szemben.A fizetési meghagyásnak a kötelezett ellentmondása hiányában ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. Amennyiben a kötelezett a meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül ellentmondással él, az eljárás perré alakul, és a hatáskörrel, valamint illetékességgel rendelkező bíróság előtt folytatódik.

A fizetési meghagyásos eljárást kizárólag lejárt és összegszerűen meghatározott pénzkövetelés iránt lehet kezdeményezni, feltéve ha az adósnak van ismert magyarországi idézési címe (lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete) és a pénzkövetelés nem munkaviszonyból ered.

Mielőtt fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújtana be, győződjön meg arról, hogy követelése lejárt, az esetleges perré alakulásra is figyelemmel kellő bizonyítékokkal alátámasztható, és a kötelezett az Ön követelését kellően be tudja azonosítani (pl.: a követelésre vonatkozó közgyűlési határozat, szerződés, számla alapján).

Az ügy indításáról visszaigazolás érkezik, hogy milyen adatokat,  okmányokat kell a megbízónak az email címünkre megküldeni pdf csatolmányként.

 

A megküldés után, amíg nem utalta át az költségeket, lehetősége van a kérelem visszavonására , módosítására (pl. ha a tulajdonos fizetett), az átutalás után, már csak a költségek levonása mellett lehetséges.

 

Az eljárásért a kérelem előterjesztésekor előzetesen megfizetett minden díjat valamint felmerült költséget – a meghagyás jogerőre emelkedése esetén – az adós köteles megfizetni a jogosult részére!

 

FMH és végrehajtás kérés:

10 000.-Ft./db.+ közjegyzői díjak

A  beadott végrehajtásokról folyamatos tájékoztatást adunk.